Νέος κύκλος εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα

Σε Κοινό Δελτίο Τύπου τους στις 08.02.2022, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επισημαίνουν ότι στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων, συνεχίζεται ο δεύτερος κύκλος εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σύμφωνα με το σχεδιασμό των Υπουργείων. Ο δεύτερος κύκλος πραγματοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνεργασία με την Microsoft. Στόχος των προγραμμάτων είναι η ανάπτυξη βασικών και εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε τεχνολογίες Cloud για τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp.