Νέος καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 1856-15/5/2020 η υπ’Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών με θέμα: “Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19”