Νέοι Κανόνες τήρησης αποστάσεων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2798-11/7/2020 η υπ’Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076 – 11/7/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης  και Επενδύσεων – Προστασίας του πολίτη – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα: “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.”.