Νέες Δημοτικές Αρχές: Κατεβάστε Δωρεάν τον Οδηγό Ενεργειών

Αγαπητοί φίλοι,

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους έδωσαν τη µάχη των δημοτικών εκλογών βασισμένοι σε αρχές, αξίες και
οράματα, µε γνώμονα τη διαµόρφωση Πόλεων αντάξιων των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Σε όλους εσάς
που αναδειχθήκατε στις διοικήσεις των Δήμων, σας ευχόμαστε καλή «αυτοδιοικητική» θητεία.

Οι ευθύνες που αναλαμβάνετε είναι µεγάλες, καθώς καλείστε στο σύντομο χρονικό διάστηµα των 4 ετών
να παράξετε έργο, ξεπερνώνταςτις πολυάριθµες δυσκολίες που δημιουργούν η οικονομική πραγματικότητα
καθώς και το πολυδαίδαλο θεσμικό πλαίσιο. Καθοριστικό ρόλο θα παίξει, κατά τη γνώµη μας, η
διαµόρφωση επιτελείων τεχνοκρατών γύρω από τις διοικήσεις, µε πολυετή εμπειρία στο χώρο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. υποστηρίζει 20 και πλέον έτη Φορείς του Δημοσίου τοµέα.
Σήµερα παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων που καλύπτουν κάθε ανάγκη Λογιστικής,
Φορολογικής, Συμβουλευτικής,Μηχανογραφικής και Εκπαιδευτικής φύσης των φορέων του Δημοσίου,
αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία.

Το µεγάλο εύρος εργασιών που αναλαμβάνει η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, καθώς και η εκτεταμένη εμπειρία των στελεχών
µας αντικατοπτρίζεται στο εντυπωσιακό πελατολόγιοτης από φορείς του Δημοσίου τοµέα σε όλη την
Ελλάδα, που αντιπροσωπεύουν ένα πολύ υψηλό ποσοστό επίτου συνόλου.

Εχοντας μελετήσει σε βάθος το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και διαθέτοντας έµπειρους και καταξιωμένους
επιστήμονες, αλλά και τα πιο σύγχρονα µηχανογραφικά εργαλεία,η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ µπορεί να αναλάβει και να
υλοποιήσει µε επιτυχία µέρος ή όλες τις υποχρεώσεις που έχει πλέον ο φορέας σας.

Ο Οδηγός που κρατάτε στα χέρια σας, είναι ένα μικρό µόνο δείγµα της δουλειάς µας. Στη σύνταξή του µας
οδήγησαν οι εξής λόγοι:

1. Σε σύνολο 332 δηµάρχων, 201 δήμαρχοι (ποσοστό 60,5396) αποτελούν νέες αναδείξεις, δεν διαθέτουν
δηλαδή διοικητική εμπειρία από την δημοτική περίοδο 2014-2019.
2. Συνολικά και οι 332, ακόµα και αν διαθέτουν διοικητική εμπειρία, καλούνται να διοικήσουν βασιζόμενοι
σε ένα διαρκώς µεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:

  • Το Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Ν.4555/2018), που τροποποιεί τα 2 βασικά νοµοθετήµατα της Τοπικής
    Αυτοδιοίκησης (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων Ν.3463/2006 και Πρόγραμμα Καλλικράτης Ν.3852/2010),
    καθώς και
  • Ο Νόμος περί Δημοσίων Συµβάσεων (Ν.4412/2016), που έχει υποστεί 208 τροποποιήσεις, µέσα στα 3 χρόνια
    ισχύος του, µε την τελευταία στις 23 Μαΐου του 2019 (Ν.4612/2019).

Ο Οδηγός συντάχθηκε µε την επιφύλαξη της έκδοσης των αναμενόµενων σχετικών εγκυκλίων από το
Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και των επικείµενων νομοθετικών παρεμβάσεων από πλευράς της νέας κυβέρνησης.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας, για να συζητήσουμε αναλυτικά τις συγκεκριμένες υπηρεσίες
που μπορούμε να σας προσφέρουμε και να αναζητήσουμε τους τρόπους µε τους οποίους η
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ µπορεί να γίνει αρωγός στην προσπάθειά σας.

Για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.,