Νέα Π.Ν.Π. 01/05/2020

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 90-1/5/2020 η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα:” Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.”