Νέα προθεσμία υποβολής “Δήλωσης covid”

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3636 – 1/9/2020 η υπ’ Αριθμ. Α. 1192 – 21/8/2020 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα: “Νέα προθεσμία υποβολής για αρχική και τροποποιητική «Δήλωση Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο.”