Νέα Παράταση των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς της COVID-19

Σε συνέχεια της υπ΄ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41628 ΚΥΑ – 14/07/2022 (ΦΕΚ Β’ 3734/14.07.2022) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία δίνεται παράταση των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας, από τις 15 Ιουλίου 2022 έως και τις 25 Ιουλίου 2022, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3891 – 23/07/2022, η υπ’ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43107 – 22/07/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Προστασίας του Πολίτη – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Επικρατείας – Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, με τίτλο: “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022 και ώρα 06:00.”.