Νέα επιχορήγηση στους ΟΤΑ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 81783 – 26/11/2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους”.