Νέα Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452 – 31/8/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”.