Νέα Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για τη λειτουργία των Δημόσιων υπηρεσιών

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682 – 9/6/2020 Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”.