Νέα Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με τα μέτρα και τις ρυθμίσεις περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705 – 30/6/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου”.