Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β΄1846/24-03-2023, η Υπ΄Αριθμ. 24618/17-03-2023 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα την: “Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»”.