Μετακινήσεις εκτός έδρας Αιρετών μελών των συλλογικών οργάνων των ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2827 – 06/06/2022, η υπ’ Αριθμ. Αριθμ. 36698 – 03/06/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών, με την οποία καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών, που συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ σε εξήντα (60) ημέρες, για το έτος 2022.

Σε περίπτωση που έως και την ημέρα δημοσίευσης της ΚΥΑ, έχουν πραγματοποιηθεί από τα Αιρετά μέλη των συλλογικών οργάνων της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας, αυτές θα συμψηφιστούν με τις προβλεπόμενες στην Απόφαση αυτή, ημέρες.