Μετακίνηση αιρετών των Δήμων εντός και εκτός της χώρας

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 648/69738/24-09-2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Μετακίνηση αιρετών των Δήμων εντός και εκτός της χώρας” και αναφέρεται σε Δημάρχους, Αντιδημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους.

Στην Εγκύκλιο διευκρινίζεται η διαδικασία που απαιτείται για τη μετακίνηση των αιρετών των δήμων, για την μετακίνηση για συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια ή σεμινάρια, χωρίς να υπεισέρχεται σε θέματα οικονομικής διαχείρισης.