Μετάθεση προθεσμιών στο myDATA

Δημοσιεύθηκε, στις 31/10/2023 Ανακοίνωση Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα την “Μετάθεση προθεσμιών στο myDATA, στο Μητρώο POS και στην απόσυρση ΕΑΦΔΣΣ”.