Μετάδοση αποτελεσμάτων των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 5059/11-08-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 67456/10-08-2023 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα την “Ρύθμιση λεπτομερειών για τη μετάδοση στο Υπουργείο Εσωτερικών, των αποτελεσμάτων της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α’ και β’ γύρου) των εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών, της 8ης και 15ης Οκτωβρίου έτους 2023”.