Μετάδοση Αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών

Δημοσιεύθηκε, ηΥπ΄Αριθμ. Πρωτ. 42763/15-05-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της  21ης Μαΐου 2023.”

Με την ως άνω Εγκύκλιο επισημαίνεται πως:

  • Στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, τα αποτελέσματα θα αποστέλλονται, παράλληλα σε έντυπη μορφή στους Δήμους και μέσω των Δήμων, με τη χρήση του Υποσυστήματος Μετάδοσης Εκλογικών Αποτελεσμάτων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ 2.0, στις Περιφερειακές Ενότητες, οι οποίες θα τα μεταδίδουν τηλεφωνικά στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Ενώ, παράλληλα Δημοσιεύθηκε το Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 42678/14-05-2023 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα τις “Παραλειφθέντες εκλογείς”. στο οποίο περιγράφεται η διαδικασία με την οποία μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι παραλειφθέντες εκλογείς, ή και οι εκλογείς οι οποίοι ενώ δεν τους έχει αποστερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν, εκ παραδρομής δεν περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους. Επίσης όσοι Έλληνες πολίτες είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγια δήμου της Χώρας, αλλά όχι στους εκλογικούς καταλόγους, έχουν τη δυνατότητα μέχρι και το πέρας της διεξαγωγής της ψηφοφορίας της 21ης Μαΐου 2023, να απευθυνθούν στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι και να ζητήσουν πιστοποιητικό εγγραφής τους στο δημοτολόγιο, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο έγγραφο, προκειμένου να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα