Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3327-7/8/2020 η υπ’ αριθμ. Α.1186/2020 – 7/8/2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα: Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.”