Μαθητεία των Σπουδαστών των ΕΠΑ.Σ. σε φορείς του Δημοσίου Τομέα , κατά το σχολικό έτος 2022-2023

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 5946 – 21/11/2022 , η υπ’ Αριθμ.109782 – 21/11/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο τον “Καθορισμό του αριθμού των μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία (πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο), σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, κατά το σχολικό έτος 2022-2023”.

Όλοι οι Φορείς του Δημοσίου, πριν την αντιστοίχιση των μαθητευομένων σε θέσεις προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο, οφείλουν να έχουν εκδώσει τις σχετικές δεσμεύσεις ανάληψης υποχρέωσης/δεσμεύσεις πίστωσης για τα Έτη 2022-2023, ειδάλλως δεν είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης μαθητείας από τις εκπαιδευτικές δομές.