Μέχρι τις 31/12/2023, το Πρόγραμμα για την τοποθέτηση εξοπλισμού σε παιδικές χαρές, στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλοδημος ΙΙ

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αρ. Πρωτ. : 89633/22-12-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποτελεί την 6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΙΙΙ, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότητσης στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων”, με τίτλο: Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας.“.

Συγκεκριμένα με την παρούσα Τροποποίηση, δίνεται παράταση στην υλοποίηση του Προγράμματος, έως και τις 31/12/2023.