Μέχρι τις 30/9, η υποβολή των προτάσεων χρηματοδότησης έργων στα δίκτυα ύδρευσης ΟΤΑ και ΔΕΥΑ

Με Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του στις 02/09/2022, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενημέρωσε πως τροποποιείται η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, που αφορά στη Χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, για την κατασκευή έργων και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.

Σε συνέχεια της εν λόγω Ανακοίνωσης του Υπουργείου, εκδόθηκε και η υπ’ Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/88397/2127/01.09.2022 Τροποποίηση της Πρόσκλησης.

Η νέα προθεσμία υποβολής των προτάσεων, είναι έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου.