Μέχρι τις 30/06 η επικαιροποίηση των δημοσιοποιημένων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα έτη 2020-2022

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 304 – 31/01/2022, η υπ’ Αριθμ. Α. 1010/27.01.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: “Ανακαθορισμός του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιημένων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα έτη 2020, 2021 και 2022“.

Σύμφωνα με την Απόφαση, «εξαιρετικά, για τα ημερολογιακά έτη 2020, 2021 και 2022, οι καταστάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, επικαιροποιούνται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022».