Μέτρα λειτουργίας εθνικώς συντονισμένου δικτύου παρακολούθησης των εκβρασμών ειδών θαλάσσιας άγριας πανίδας

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 3376/19-05-2023 η Υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/55417/1958/18-05-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα τα “Μέτρα για τη λειτουργία εθνικώς συντονισμένου δικτύου παρακολούθησης και διαχείρισης των εκβρασμών ειδών θαλάσσιας άγριας πανίδας”.

Με βάση την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση γνωστοποιούνται τα εξής:

  • Στο Δίκτυο παρακολούθησης εκβρασμών ειδών θαλάσσιας πανίδας συμμετέχουν και από Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. που μπορούν να συνδράμουν άμεσα στη διαχείριση των περιστατικών εκβρασμών κυρίως τις υπηρεσίες καθίστανται αρμόδιες για την αποκομιδή και την διαχείριση των πτωμάτων.
  • Η Δημοτική Αστυνομία και οι Οργανισμοί (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού, προσφέρουν συνδρομή στο φάσμα των αρμοδιοτήτων τους, στις περιπτώσεις εκβρασμών ειδών θαλάσσιας άγριας πανίδας.