Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των ΚΔΑΠ έναντι του κορωνοϊού

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. πρ. :Γ.Π. Δ11/οικ.: 29414/1079 – 10/9/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα: “Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – ΚΔΑΠ, έναντι του κορωναϊού COVID-19.”.