Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των δομών παιδικής προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αρ. Πρ. Δ11/ οικ. 37939 / 1665 – 24/9/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα: “Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των δομών παιδικής προστασίας, έναντι του κορωνοϊού COVID-19”.