Λοιπές Αποφάσεις

  1. Απόφαση Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ.: Α 1051 – 20/3/2020 (ΦΕΚ Β’ 947 – 21/3/2020), με τίτλο:  “Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει. “
  2. Απαντήσεις  κωδικοποιημένων ερωτημάτων Δήμων από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με μέτρα για τον Covid-19
  3. Έκτακτα μέτρα για την προστασία αστέγων και τον περιορισμό διάδοσης του COVID-19