Λειτουργία υπηρεσιών μόνο με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό – Προστασία ομάδων αυξημένου κινδύνου και λοιπά μέτρα κατά του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190 -13/11/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: ” Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”