Κωλύματα Εκλογιμότητας για τις Δημοτικές Εκλογές του 2023

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Α. Π. : 765/ 91030/ 30-12-2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις κρίσιμες ημερομηνίες, που συνδέονται με τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα του Άρθρου 10 του Ν. 4804/2021, μετά και τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 121 του ν. 5003/2022, ειδικά για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.

Περισσότερες διευκρινίσεις και πληροφορίες για το σύνολο των κωλυμάτων εκλογιμότητας και ασυμβιβάστων, πρόκειται να παρασχεθούν με την κύρια εκλογική εγκύκλιο, που θα εκδοθεί ενόψει των δημοτικών εκλογών.