ΚΥΑ 20124(ΦΕΚ 1828/Β/8-6-2012) Υπουργοί Εσωτερικών – Οικονομικών για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Ο.Τ.Α α’ βαθμού.

26/06/2012

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.