ΚΥΑ 2/32220/0022 (ΦΕΚ 1391/Β/27-04-2012) Υπουργοί Εσωτερικών – Οικονομικών για αποδοχές ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών Δήμων και συνδέσμων Δήμων.

11/05/2012

Αποδοχές ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών Δήμων και συνδέσμων Δήμων.