ΚΥΑ 2/17269/0022(ΦΕΚ1028 Β/3-4-2012 Υπουργοί Εσωτερικών – Οικονομικών για καθορισμό επιδομάτων Υπαλλήλων Ο.Τ.Α πρώτου βαθμού.

23/04/2012

Καθορισμός επιδομάτων Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2011.