Επικαιρότητα

ΚΥΑ 2.10038/οικ.3.952 (ΦΕΚ1336/Β/24-4-2012) Υπουργοί Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

image_pdfimage_print

3/05/2012

Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα , σε Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς , σε σωματεία κ.τ.λ, για το έτος 2012 (από 01-01-2012 μέχρι 31-12-2012).

Αφήστε μια απάντηση