ΚΥΑ: Τακτοποίηση Πληρωμών έτους 2021 – Χρηματοδότηση Δημόσιων Επενδύσεων έτους 2022

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 6263-27/12/2021, η υπ’ Αριθμ.: 141876 – 27/12/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: “Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2021, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων”.