ΚΥΑ σχετικά με ρυθμίσεις μερικής καταβολής μισθωμάτων λόγω του κορωνοϊού

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4582 – 16/10/2020 η υπ’ Αριθμ. Α. 1228 – 14/10/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τίτλο: “Ρύθμιση ειδικών θεμάτων με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19. “