Κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023

Ψηφίστηκε σε ΦΕΚ Α’ 235 – 19/12/2022, ο Νόμος 5004/2022 με θέμα την: “Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2023.”. 

Στους επισυναπτόμενους πίνακες, ορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023, καθώς και τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, της Βουλής των Ελλήνων, της Προεδρίας της Κυβέρνησης, των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του οικονομικού έτους 2023.