Επικαιρότητα

Κοινή Απόφαση 2.7823/οικ.3.777/ 28-03-2012 Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

image_pdfimage_print

08/07/2012

Τροποποίηση της με αριθμό 1.5131/οικ.3.949/2011 (ΦΕΚ 613/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα “Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης: “Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα”, στο πλαίσιοτου Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περιόδο 2007 – 2013″.

Αφήστε μια απάντηση