Κατεπείγον Εκλογικό 15704/ 23-04-2012 Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη λειτουργεία Δημόσιων Υπηρεσιών και καταστημάτων Ο.Τ.Α το διάστημα πριν και τη μέρα διεξαγωγής των εκλογων (6-05-2012)