Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού (ΠΝΠ)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α’ 55 – 11/3/2020) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.