Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών διασποράς κορωνοϊού (ΠΝΠ 20/3/2020)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α’ 68 – 20/3/2020) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης”.