Κατεβάστε δωρεάν τους Οδηγούς Απευθείας Ανάθεσης από 1/6/2021

Στις 4 Μαρτίου του 2021 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο Ν.4782/2021 με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», που τροποποιεί τον γνωστό σε όλους Ν.4412/2016.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει εφαρμόζονται από 1 Ιουνίου 2021.

Κατεβάστε δωρεάν τους επικαιροποιημένους Οδηγούς Διενέργειας Δαπανών με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης.