Κατατέθηκε το αναπτυξιακό ν/σ του ΥΠ.ΕΣ.

Κατατέθηκε την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 στη Βουλή, το πολυαναμενόμενο  νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις”.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση με το εν λόγω νομοσχέδιο:

  • Εισάγεται “για πρώτη φορά από την ίδρυση των ΟΤΑ ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αναπτυξιακής προοπτικής, το οποίο ευελπιστεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς στην τοπική ανάπτυξη… Σκοπείται η μέγιστη απορρόφηση των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, μέσω των οποίων είναι δυνατή η υλοποίηση έργων υποδομής… Εισάγονται ρηξικέλευθες διατάξεις για την εποπτεία, επίβλεψη και την εν γένει εκτέλεση των τεχνικών έργων, στο πλαίσιο που θέτει ο Ν.4412/2016… και προτείνεται ένα νέο σχήμα υποστήριξης των ΟΤΑ για την άσκηση των Υπηρεσιών Δόμησης και των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ” (Κεφάλαιο Α’).
  • Επιχειρείται “σημειακή επέμβαση στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εισάγονται καινοτόμα εργαλεία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ” (Κεφάλαιο Β’).
  • Εκσυγχρονίζεται η ληξιαρχική νομοθεσία και ευθυγραμμίζεται με την ψηφιακή πολιτική της χώρας, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο το διοικητικό βάρος και η ταλαιπωρία των πολιτών” (Κεφάλαιο Γ’).
  • “Επιχειρείται σημειακή επέμβαση στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας για επιτάχυνση των διαδικασιών απόδοσης της ιθαγένειας στους αιτούντες (Κεφάλαιο Δ’).
  • Εξορθολογίζεται το νομικό πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και το πλαίσιο επιλογής προϊσταμένων στη Δημόσια Διοίκηση. Περαιτέρω τροποποιείται σημειακά η νομοθεσία που διέπει το σύστημα προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, ώστε να επιταχυνθεί κατά το δυνατόν η διαδικασία προσλήψεων” (Κεφάλαιο Ε’).

 

Η συζήτηση του ν/σ στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ξεκινά τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020, ενώ αναμένεται να ψηφιστεί είτε την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020, είτε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας