Επικαιρότητα

Κατατέθηκε Σχέδιο Νόμου για την Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση

image_pdfimage_print

Κατατέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση”.

Οι διατάξεις που αφορούν γενικότερα την Δημόσια Διοίκηση συμπεριλαμβάνονται στα άρθρα:

– αρ.31: Ρυθμίσεις για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα
– αρ.32: Ρυθμίσεις για την επιλογή Προϊσταμένων
– αρ.33: Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης Υπηρεσιακών Γραμματέων
– αρ.34: Ρυθμίσεις για τη μοριοδότηση της εμπειρίας και της άσκησης καθηκόντων ευθύνης
– αρ.35: Ρυθμίσεις για τη νομική υποστήριξη Υπαλλήλων του Δημοσίου και Αιρετών ΟΤΑ
– αρ.36: Ρυθμίσεις για την Αξιολόγηση Υπαλλήλων
– αρ.39: Πειθαρχικές ρυθμίσεις για τους Δημόσιους Υπαλλήλους
– αρ.41: Μετάταξη προσωπικού Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε
– αρ.43: Δεν θα δημοσιεύονται πια σε ΦΕΚ οι Αποφάσεις κατανομής θέσεων των Φορέων
– αρ.44: Αλλάζει προθεσμία για τις Εκθέσεις Αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου του 2019
– αρ.45: Τροποποίηση ρυθμίσεων του  ν.4765/2021 για το νέο σύστημα προσλήψεων
– αρ.47: Κινητικότητα σε ΝΠΔΔ εκτός Γενικής Κυβέρνησης
– αρ.48: Δικαίωμα υπογραφής ή συνυπογραφής εγγράφων προσωπικού ειδικότητας Μηχανικών

Οι διατάξεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση συμπεριλαμβάνονται στα άρθρα:

– αρ.34 Ρυθμίσεις για τη μοριοδότηση της εμπειρίας και της άσκησης καθηκόντων ευθύνης – Υπάλληλοι ΙΔΑΧ ΟΤΑ α΄ βαθμού σε θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης
– αρ.37: Αιρετοί υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές
– αρ.38: Αυξάνονται οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και Περιφερειών
– αρ.40: Ρύθμιση αναφορικά με την αυτοδίκαιη θέση σε αργία του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
– αρ.42: Δημοτική Αστυνομία
– αρ.46: Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών ΟΤΑ
– αρ.49: Παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων (αφορά και μισθώσεις εντός κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στους Δήμους)
– αρ.50: Παράταση προθεσμίας αξιοποίησης δωρεών από τις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Λέσβου και το Δήμο Κω
– αρ.51: Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των ΟΤΑ Α΄ βαθμού (παρατάσεις κλπ).

 

Δείτε εδώ αναλυτικότερα:

Διατάξεις Σχεδίου Νόμου

Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Ειδική Έκθεση