Κατανομή Β’ δόσης ύψους 10,2 εκατ. ευρώ για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 71120 – 30/09/2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Απόδοση ποσού 10.200.000,00€ από τους Κ.Α.Π., στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για το «Βοήθεια στο Σπίτι» – Β΄ δόση”.