Κατανομή Α’ δόσης ύψους 45 εκατ. ευρώ για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 27878 – 09/4/2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Απόδοση ποσού 45.000.000,00 € από τους Κ.Α.Π., στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για την υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για το «Βοήθεια στο Σπίτι»-Α΄ δόση.”