Καταγραφή όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας στην Ψηφιακή πλατφόρμα ΠΕΛΟΠΑΣ

Με το υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 22489/07.04.2022 Έγγραφό του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών καλεί τους Δήμους, που δεν έχουν ανταποκριθεί ακόμη στην καταγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών τους ορίων στην ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ», να το πράξουν.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://pelopas.govapp.gr/, ενώ οι χρήστες μπορούν να βρουν το εγχειρίδιό της στο wiki του govHUB.