Καταβολή Πόρου υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α. των απασχολούμενων συνταξιούχων

Δημοσιεύθηκε, Εγκύκλιος (07/2024) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα την “►Καταβολή Πόρου υπέρ e – Ε.Φ.Κ.Α. των απασχολούμενων συνταξιούχων “εξ ιδίου δικαιώματος” – Απεικόνιση Πόρου στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e – Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, ►Χρήση τριψήφιων τύπων αποδοχών για υποβολή Α.Π.Δ. εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων”.