Κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης για το οικονομικό έτος 2022.

Δημοσιεύθηκε η με αριθμ. πρωτ.2/87910/ΔΡΓΚ – 07/07/2021 κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης που αφορά το οικονομικό έτος 2022.