Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 του υποτομέα των ΟΤΑ

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 15361/08.03.2022 διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 του υποτομέα των ΟΤΑ“.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ πρέπει να υποβάλλουν τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων μέχρι την 16η Μαρτίου 2022.

Οι συμπληρωμένοι πίνακες θα υποβληθούν από τους στατιστικούς ανταποκριτές αποκλειστικά μέσω της ανάρτησης των συνημμένων πρότυπων αρχείων στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) https://aftodioikisi.ypes.gr.

Η ενδεικτική μεθοδολογία για τη συμπλήρωση των πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων είναι διαθέσιμη στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (https://aftodioikisi.ypes.gr/oikonomika_stoixeia_ota/index.htm).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΠΔΣ ΟΤΑ 2023-2026

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΠΔΣ ΝΠΙΔ 2023-2026