Κανόνες τήρησης αποστάσεως σε επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3958 – 15/9/2020 η υπ’Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56435 – 14/9/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα: “Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.”.