Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και χώρους συναθροίσεων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2601-27/6/2020 η υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381 – 27/6/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του πολίτη – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων – Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμου – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα:”Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.”.